Jazda po alkoholu – jakie są możliwości zakończenia sprawy karnej?

Zostałeś złapany przez kontrolę drogową za jazdę pod wpływem alkoholu. Jeżeli chcesz wiedzieć jak wygląda procedura nietrzeźwych kierowców i jaki sposób „załatwienia sprawy”, będzie dla Ciebie najkorzystniejszy, przeczytaj ten artykuł!

Procedura karania nietrzeźwych kierowców – czego można się spodziewać?

Po kontroli alkomatem, która wykaże przekroczenie dopuszczalnego stężenia alkoholu, funkcjonariusz Policji odbierze Ci prawo jazdy i wyda odpowiednie pokwitowanie. Nie uprawnia ono jednak do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Niezależenie, czy Twój stan upojenia alkoholem wskazywał na wykroczenie czy przestępstwo, sprawa i tak trafi do sądu.  Kilka dni po kontroli i odebraniu dokumentu prawa jazdy przez policję, zostaniesz wezwany na komisariat w celu złożeniu wyjaśnień. Być może, już na pierwszych przesłuchaniu zostanie Ci zaproponowane, żebyś dobrowolnie poddał się karze. Oznacza to, że w zamian za przyznania się do winy i zaakceptowanie kary uzgodnionej z prokuratorem, unikniesz rozprawy.  Aby sąd  mógł wydać taki wyrok, okoliczności popełnienia przestępstwa nie mogą budzić wątpliwości, a postawa oskarżonego ma wskazywać, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Należy pamiętać, ze dobrowolne poddanie się karze powoduje, że od wyroku wydanego na jego podstawie, nie można już się odwołać. Niemniej jednak, można taką zgodę na „samoukaranie” cofnąć – najpóźniej na posiedzeniu sądu, na którym ma zostać wydany wyrok skazujący. Dobrowolne poddanie karze nie zawsze jest jednak najkorzystniejszą opcją dla oskarżonego.  Taki wyrok sprawi, że nie otrzymasz zaświadczenia o niekaralności. Nie ma możliwości również uniknięcia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Warunkowe umorzenie postępowania – kiedy jest to możliwe?

Najkorzystniejszą opcją dla osób oskarżonych za jazdę pod wpływem alkoholu jest staranie się o warunkowe umorzenia postępowania. Polega ono na tym, że sąd zamiast wydawać wyrok skazujący, umarza postępowanie karne pod ustalonymi warunkami. Aby starać się o warunkowe umorzenie postępowania muszą być spełnione następujące warunki:

  • nie jesteś karany za przestępstwo umyślne;
  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, a okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości;
  • Twoja postawa, właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania, będziesz przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełnisz ponownie przestępstwa.

Warunkowe umorzenie postępowania niesie za sobą spore korzyści dla oskarżonego. Po pierwsze, dzięki temu wciąż będziesz osobą niekaraną i otrzymasz zaświadczenie o niekaralności. Po drugie, tylko w ten sposób możesz zapłacić niższą grzywnę niż przewiduje prawo. I po trzecie, jest to jedyne wyjście pozwalające na uniknięcie odebrania prawa jazdy lun skrócenia okresu na jaki stracisz uprawnienia. Należy pamiętać o tym, że w przypadku przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości, kodeks karny przewiduje odrąbanie uprawnień na minimum 3 lata

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania można złożyć zarówno w postępowaniu przygotowawczym, a także na rozprawie. Należy jednak pamiętać o tym, że w zdecydowanej większości przypadków, sądy umarzają warunkowo postępowanie jedynie w sytuacji, gdy stężenie alkoholu w organizmie oskarżonego nie było wysokie.

Wyrok nakazowy – czyli jak sąd może Cię skazać bez Twojej obecności

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Karnego (k.p.k.) , zarówno w sprawie o przestępstwo jak i wykrocznie, sąd może wydać tzw. wyrok nakazowy. Wyrok nakazowy jest wydany bez konieczności przeprowadzenia rozprawy i bez udziału stron (w tym oskarżonego). Zgodnie z art. 500 k.p.k. „w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, sąd może w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny wydać wyrok nakazowy”. Od takiego wyroku można wnieś sprzeciw. Termin na jego wniesienie to 7 dni od doręczania wyroku.

Sprawy jazdy po alkoholu wcale nie są takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Jest wiele możliwości zakończenia takiego postępowania. Dlatego, to profesjonalny prawnik powinien zdecydować, jaką strategię w danym wypadku wybrać. O tym, dlaczego adwokat w takich sprawach  jest konieczny i jak wybrać najlepszego specjalistę z tym zakresie, przeczytasz https://adwokat24h.pl/jazda-po-alkoholu/.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ